Sponsorlu Baglantilar

Sponsorlu Baglantilar

Bağlantılı Yazılar

10 | Vehim

En Son Eklenenler

06 | ordövr ordövr
09 | monogami monogami
10 | intihar intihar

ŞİİR ve GELENEK
Gelenek, bir toplumda çok eskilerden kalmış olmaları dolayısıyla saygın tutulup kuşaktan kuşağa aktarılan, yaptırım gücü olan kültürel kalıntılar, alışkanlıklar, bilgi, töre ve davranışlardır.
Edebiyatımızda belli başlı üç gelenek görülmektedir:
1- HALK ŞİİRİ GELENEĞİ
2- DİVAN ŞİİRİ GELENEĞİ
3- MODERN ŞİİR GELENEĞİ
A- HALK ŞİİRİ GELENEĞİ ÖZELLİKLERİ:
1- Kullanılan dil halkın kullandığı dildir
2- Halk değimlerine ve güzel halk söyleyişlerine yer verilir
3- Şair şiirlerini saz eşliğinde belli bir ezgi ile söyler
4- Nazım birimi dörtlüktür.
5- Hece ölçüsü kullanılmıştır.(7 li,8,li ve 11 li)
6- Yarım kafiye kullanılmıştır. Rediften de yararlanılmıştır.
7- Tabiatla ilgili benzetmelerden yararlanılır.
(Boy serviye, yüz aya, kaş kaleme, diş inciye yanak güle v.s.)
8- Aşk tabiat, ayrılık, hasret, ölüm, yiğitlik, toplum, din, zamandan şikâyet sık işlenen konulardır.
9- Şair son dörtlükte adını söyler.
B- DİVAN ŞİİRİ GELENEĞİ ÖZELLİKLERİ:
1- Aruz üçlüsü kullanılır.
2- Nazım birimi beyittir.
3- Süslü ve sanatlı bir dil kullanılır.
4- Biçimsel kalıplar vardır.
5- Konuları genellikle aşk, şarap, kadın ve Allah sevgisidir
6- Sosyal konular fazla işlenmez
C- MODERN ŞİİR GELENEĞİ ÖZELLİKLERİ:
1- Serbest ölçü kullanılır.
2- Kafiye ve redif çok sık olmamakla beraber birlikte kullanılır.
3- Söz sanatlarına çok fazla yer verilir.
4- Sade ve anlaşılır bir dil kullanılır.
5- Şiirlerin temaları çok farklıdır.
6- Şairler kendilerine has imgeler oluştururlar.
7- Konularda bireysellik ön plandadır.
8- Şairler kendi benlerini şiirlerine yansıtırlar.
9- Şiirin biçimsel kalıpları yoktur. Kimi şair dize, kimi beyit, kimi dörtlük kullanır.

En Çok Okunanlar

06 | Sıfat Sıfat
13 | Panel Panel
16 | Zamir Zamir